The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet sednutí piloty

Velikost sedání hlavy piloty w1,d je určena následující rovnicí:

kde:

wpata,d

-

sedání paty piloty od působící síly

wpata,d,1

-

sedání paty piloty od síly na patě

wpata,d,2

-

sedání paty piloty od síly na plášti

wel,d

-

sedání piloty z důvodu jejího pružného stlačení

Velikosti sedání  wpata,d,1 a wpata,d21 jsou určeny ze zabudovaných grafů podle normy NEN6743. Hodnota wel,d se spočte ze vzorce:

kde:

L

-

délka piloty

Fmean,d

-

střední hodnota síly působící na pilotu

Aplast

-

průřezová plocha dříku piloty

Ep,mat,d

-

modul pružnosti materiálu piloty

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.