GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Součinitele pro zeď

Výpočet se provádí pro dva soubory zatížení:

  • Kombinace A - generuje nejvyšší hodnotu napětí pod konstrukci
  • Kombinace B - generuje nejhorší stav pro posunutí konstrukce

Program aplikuje následující součinitele:

Součinitele parametrů zemin:

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření

fms

1,00

Součinitel redukce efektivní soudržnosti

fms

1,60

Součinitel redukce neodvodněné smykové pevnosti

fms

1,00

Součinitele redukce odporu:

Součinitel redukce odporu na posunutí

fs

1,20

Součinitel redukce odporu základové půdy

fms

1,35

Součinitel redukce na vytržení geovýztuhy

fp

1,30

Součinitel redukce na posunutí po geovýztuze

fs

1,30

Součinitele zatížení

Kombinace A

Kombinace B

Stálé zatížení - konstrukce

ffs

1,50

1,00

Stálé zatížení - aktivní zemní tlak

ffs

1,50

1,50

Stálé zatížení - na povrchu bloku

fs

1,50

1,00

Stálé zatížení - za blokem

fs

1,50

1,50

Proměnné zatížení - na povrchu bloku

fq

1,50

0,00

Proměnné zatížení - za blokem

fq

1,50

1,50

Zatížení působící příznivě

f

1,00

1,00

Try GEO5 software for free.