GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Podpory styčníků

Rám "Podpory styčníků" obsahuje tabulku se seznamem zadaných podpor styčníků. Přidání podpor styčníků se provádí v dialogovém okně "Nové podpory styčníků".

Zadané podepření styčníků lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Podepření styčníku může být:

  • volné
  • pevné
  • lineárně pružné
  • nelineárně pružné (pouze ve směru z) - zadává se graf působení nelineární pružiny, kde konkrétním hodnotám sednutí s [mm] odpovídají různé síly Fz [kN]

V případě redukce dimenzačních momentů lze zadávat geometrii podpor (rám "Nastavení"). Geometrii podpory lze zadat jako kruhovou (parametr poloměr R) nebo obdélníkovou (parametry rozměry dx a dy a natočení α).

Rám "Podpory styčníků"

Try GEO5 software for free.