The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Editace zemních profilů

Reálné vrty jsou tvořené mnoha vrstvami - geotechnik však pracuje se zjednodušeným modelem. K tomu jsou určeny geotechnické typy. V programu Stratigrafie se zadávají vrty přesně, k jejich zjednodušení dochází při tvorbě zemních profilů - které představují geotechnický model.

Na jednoduchém příkladu ukážeme jak vytvořit z reálných vrtů zjednodušené zemní profily a ty následně použít pro tvorbu geologického řezu.

1. Na obrázku vidíme zemní profily dvou vrtů, které byly automaticky vytvořeny ze zadaných vrtů.

Zemní profily přesně odpovídající zadaným vrtům

2. Zemní profily zjednodušíme sloučením podobných geologických vrstev do geotechnických typů. Začneme s vrstvou navážek. Nejprve změníme horní vrstvu "Navážka siSa" za nově vytvořenou zeminu "GT navážky". Následně sloučíme první a druhou vrstvu. Na levé straně vidíme vždy původní vrt, na pravé upravovaný zemní profil.

Vytvoření nového geotechnického typu (GT Navážky)

Sloučení horních vrstev navážek do geotechnického typu (GT Navážky)

Stejným způsobem postupujeme i pro ostatní vrstvy obou vrtů - vytvoříme další geotechnické typy (GT Písky, GT Jíly, GT Břidlice) a podobné vrstvy do nich sloučíme.

Zjednodušený zemní profil vrtu BH1

Zjednodušený zemní profil vrtu JV1

3. Zadáme předpokládaná rozhraní vrstev a vygenerujeme oblasti geotechnických typů.

Vygenerované oblasti geotechnických typů na základě zjednodušených zemních profilů

Pokud chceme zobrazit v řezu i původní vrty, použijeme tlačítko v dolním pravém rohu "Kreslit všechny zkoušky" - Zemní profil je zobrazen na ose zkoušky, původní vrt po levé i pravé straně zemního profilu.

Vykreslení původních zkoušek současně ze zemními profily

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.