The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení obdélníkového průřezu z prostého betonu

Průřez je obdélníkový, namáhaný ohybovým momentem M, normálovou sílou P (působí v těžišti průřezu) a posouvající silou Vn.

Smyková únosnost je počítána podle vzorce (čl. 22.5.4, čl. 9.3.5):

Posouzení průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se vypočte podle následujících vztahů (čl. 22.5.3, čl. 9.3.5):

pro tlačenou stranu:

kde:

pro taženou stranu:

kde:

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.