The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Návrhové přístupy

EN 1997-1 zavádí do výpočtu tři návrhové přístupy, lišící se aplikací dílčích součinitelů.

Dílčí součinitele se podle EN 1997-1 obecně aplikují na samotná zatížení nebo jejich účinky, na vlastnosti základové půdy M, nebo odpory R nebo na oboje. Hodnoty dílčích součinitelů se liší nejen podle použitého návrhového přístupu, ale také podle typu řešené geotechnické úlohy (opěrné konstrukce, piloty apod.). Hodnoty dílčích součinitelů obecně udává Eurokód v Příloze A, národní volbu hodnot dílčích součinitelů uvádí NP. Program podle zvoleného návrhového přístupu resp. volby dalších parametrů v nastavení výpočtu automaticky zobrazuje potřebné součinitele.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé Návrhové přístupy uplatňují do výpočtu dílčí součinitele různým způsobem (např. na zatížení konstrukce a výsledný odpor konstrukce nebo na zatížení a parametry zemin) je logické, že se výsledky podle jednotlivých návrhových přístupů mohou značně lišit. Pokud není v Národní příloze uveden pro danou geotechnickou úlohu doporučený Návrhový přístup, zůstává výběr Návrhové přístupu na projektantovi (a tím i zhodnocení, zda získané výsledky odpovídají řešené situaci).

  • Návrhový přístup 1 - Ověření se provádí pro dva soubory součinitelů (Kombinace 1 a Kombinace 2) použitých ve dvou oddělených výpočtech. Součinitelé se uplatňují na zatížení a materiálové charakteristiky.
  • Návrhový přístup 2  - Aplikuje dílčí součinitele na zatížení a na odpor materiálu (únosnost).
  • Návrhový přístup 3  - Návrhový přístup 3 aplikuje dílčí součinitele na zatížení a současně na materiál (charakteristiky zemin)

Dialogové okno "nová Nastavení" výpočet podle EN 1997 - Volba návrhového přístupu

Try GEO5 software for free.