The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Zatížení

Rám "Zatížení" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zatížení. Přidání (editace) zatížení se provádí v dialogovém okně "Nové (editace) zatížení". Síly se zadávají dle konvence vykreslené v pravé části dialogového okna.

Program také umožňuje import zatížení, které lze provést pomocí tlačítka "Import".

Zadané zatížení na skupinu pilot působí v úrovni horní podstavy základové desky, a to v bodě [0,0]. Tento bod nesmí být umístěn mimo základovou desku. Tyto hodnoty lze jednoduše získat z výpočtu jakéhokoliv statického programu.

Program automaticky připočítává vlastní tíhu základové desky k již zadanému zatížení. Tento program dále umožňuje počítat vlastní tíhu piloty do zatížení (pomocí tlačítka v levé části desktopu).

Vlastní tíha základové desky Gcap se v programu dopočítává podle vztahu:

kde:

Acap

-

půdorysná plocha podstavy základové desky [m2]

t

-

tloušťka základové desky [m]

γ

-

objemová tíha konstrukce [kN/m3]

Rám "Zatížení"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.