The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vrt, kopaná sonda

V dialogovém okně "Nová zkouška (vrt)" se zadává název zkoušky, souřadnice zkoušky a svislý posun počátku zkoušky.

Výška počátku zkoušky může být dopočtena automaticky (zkouška byla provedena na úrovni terénu), popř. ji lze zadat.

V záložkách se přidávají do tabulek:

Dialogové okno "Nová zkouška"

Tlačítko "Přidat" (v záložce "Vrstvy") otevírá dialogové okno "Nové vrstvy", ve kterém se zadává mocnost vrstvy (či její hloubka) a zároveň se do vrstvy přiřazuje odpovídající zemina, její vzorek a barva.

Program také nabízí možnost zvolit zeminu již zadanou v této nebo dříve zadané zkoušce.

Dialogové okno "Nové zeminy"

Try GEO5 software for free.