The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Automatický dopočet koeficientu redukce tlaků pod dnem jámy

Při automatickém dopočtu se koeficient redukce tlaků pod dnem jámy k [-] určí následujícím způsobem:

  • pilotová stěna s kruhovými pilotami (a)

k = 0.9 (1.5d + 0.5)/a

(d ≤ 1 m)

k = 0.9 (d + 1)/a

(d > 1 m)

  • pilotová stěna s obdélníkovými pilotami nebo ocelový I-průřez (b)

k = (1.5b + 0.5)/a

(b ≤ 1 m)

k = (b + 1)/a

(b > 1 m)

Poznámka: Pokud je koeficient k > 1, pak platí že k = 1.

kde:

d

-

průměr piloty

b

-

půdorysný rozměr obdélníkové piloty, resp. šířka pásnice I-průřezu

a

-

osová vzdálenost pilot, resp. ocelových zápor

Koeficient redukce tlaků pod dnem jámy k

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.