The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Automatický dopočet koeficientu redukce tlaků pod dnem jámy

Při automatickém dopočtu se koeficient redukce tlaků pod dnem jámy k [-] určí následujícím způsobem:

  • pilotová stěna s kruhovými pilotami (a)

k = 0.9 (1.5d + 0.5)/a

(d ≤ 1 m)

k = 0.9 (d + 1)/a

(d > 1 m)

  • pilotová stěna s obdélníkovými pilotami nebo ocelový I-průřez (b)

k = (1.5b + 0.5)/a

(b ≤ 1 m)

k = (b + 1)/a

(b > 1 m)

Poznámka: Pokud je koeficient k > 1, pak platí že k = 1.

kde:

d

-

průměr piloty

b

-

půdorysný rozměr obdélníkové piloty, resp. šířka pásnice I-průřezu

a

-

osová vzdálenost pilot, resp. ocelových zápor

Koeficient redukce tlaků pod dnem jámy k

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.