The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Caquotova teorie

Aktivní tlak zeminy je počítán pomocí vzorce:

kde:

σz

-

svislé geostatické napětí

cef

-

soudržnost zeminy (efektivní)

Ka

-

součinitel aktivního zemního tlaku

Kac

-

součinitel aktivního zemního tlaku vyjadřující vliv soudržnosti

V programu GEO5 je součinitel aktivního zemního tlaku Ka počítán následujícím analytickým řešením (Boussinesque Caquot):

kde:

Ka

-

součinitel aktivního zemního tlaku podle Caquota

KaCoulomb

-

součinitel aktivního zemního tlaku podle Coulomba

ρ

-

převodní součinitel  - viz níže

kde:

β

-

sklon povrchu terénu za konstrukcí

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi konstrukcí a zeminou

Součinitel aktivního zemního tlaku Kac je dán vztahem:

pro:

pro:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

β

-

sklon povrchu terénu

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Vodorovné a svislé složky aktivního tlaku jsou počítány pomocí vzorců:

kde:

σa

-

aktivní zemní tlak

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.