GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Svislá únosnost ražené piloty

Únosnost osamělé ražené piloty piloty ve vrstevnatém podloží je podle ČSN 73 1004 stanovena následovně:

kde:

As

-

plocha paty piloty

q0

-

únosnost na patě piloty podle tabulky Q.1

γf1, γf3

-

součinitele podle materiálu piloty (kapitola 6.6.1.2.1, tabulka 9)

γf2, γf4

-

součinitele podle typu zatížení (kapitola 6.6.1.2.1, tabulka 10)

di

-

průměr piloty ve vrstvě

hi

-

mocnost vrstvy

qsi

-

plášťové tření ve vrstvě podle tabulky Q.2

Poznámka: Obě tabulky pro stanovení únosnosti na patě q0 a plášti qs jsou zabudované v programu.

Literatura:

ČSN 73 1004 (červenec 2020)

Try GEO5 software for free.