The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Definování rozhraní v sondě

V sondách se zadávají mocnosti vrstev zemin, tím se definují hloubky rozhraní mezi vrstvami.

V některých případech se ale daná vrstva ve vrtu reálně nevyskytuje - v tomto případě máme tři možnosti definice:

  • zadání mocnosti "0" m - generace modelu probíhá standardně, jen v daném bodě je mocnost vrstvy nulová. Výsledný model ale většinou neodpovídá skutečnosti.

Na obrázku je vytvořený model eroze pomocí nulových vrstev zemin nad vrtem S2. Výsledek není realistický.

Model eroze s nulovou mocností vrstev nad střední sondou

  • nedefinovat v daném vrtu umístění rozhraní - při generaci rozhraní mezi vrstvami se žádný bod v místě sondy nepřidá. Toho lze využít nejen při generaci čoček nebo zlomů, ale například máme-li danou zkouškou příliš mělkou a chceme v daném místě modelovat jen ty vrstvy, jejichž umístění známe. Umístění spodních vrstev je pak určeno okolními hlubšími sondami.

Ještě názornější je to u modelování eroze v předchozím příkladu -sonda ve středu modelu na obrázku má nyní první dvě rozhraní zadané jako nedefinované.

Model s nedefinovaným umístěním vrstev nad střední sondou

  • zadat v jaké výšce se fiktivní dolní rozhraní nachází - rozhraní se v daném místě generuje se zadanou souřadnicí. Umístění se měří od horního bodu vrtu na terénu, kladná hodnota míří do masívu, záporná nad terén.

Tuto funkci lze výhodně vyžít při modelování čoček nebo úprav tvaru vrstev. V tomto případě můžeme v daném místě promíchat vrstvy, které se navzájem kříží. V toto případě je velice důležíité pořadí generace rozhraní - protože pro stejné zadání můžeme získat několik různých modelů.

U předchozího příkladu eroze tak můžeme jednoduše upravit tvar horních vrstev nad editovaným vrtem zadáním umístění vrstev nad terénem.

Model se zadanou výškou vrstev nad střední sondou

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.