The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Meyerhof

Toto řešení vychází z teorie G. G. Meyerhofa. Postup je shodný se standardním postupem, liší se pouze v níže vypsaných součinitelích:

součinitele únosnosti:

součinitele tvaru základu:

pro: φ ≤ 10°

pro: φ > 10°

kde:

součinitele vlivu hloubky založení:

pro: φ = 0°

pro: φ ≠ 0°

součinitele šikmosti zatížení:

kde:

d

-

hloubka základové spáry

b

-

šířka základu

l

-

délka základu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel odklonu výslednice sil od svislé

Literatura:

J.-G. Sieffert and Ch. Bay-Gress: Comparison of European bearing capacity calculation method for shallow foundations, Proc. Instn Civ. Engrs Geotech. Engng, 2000, 143, Apr., 65-74

Braja M. Das: Principles of Geotechnical Engineering, Sixth Edition, Thomson India 2006, ISBN: 978-8131502020

Try GEO5 software for free.