The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Finální úpravy modelu pomocí nových sond

Správně vytvořený model podloží odpovídá nejen zadaným IG řezům a Zemním profilům, ale musí celkově splňovat naše představy o vývoji geologických vrstev.

Model nejlépe prověříme vytvořením dostatečného množství výstupních řezů, popřípadě zobrazením boků modelu.

Úpravy modelu lze nejlépe provádět zadáním nových sond do modelu a úpravou mocností vrstev v sondě. Na příkladu vidíme příliš tlustou "Vrstvu navážek" ve středu modelu.

Model před provedením korekce

Zadáme novou sondu a upravíme mocnosti vrstev tak, jak nám připadá správné.

Sonda před a po úpravě

Poté model vygenerujeme a posoudíme správnost úpravy.

Model po úpravě

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.