The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Finální úpravy modelu pomocí nových sond

Správně vytvořený model podloží odpovídá nejen zadaným IG řezům a Zemním profilům, ale musí celkově splňovat naše představy o vývoji geologických vrstev.

Model nejlépe prověříme vytvořením dostatečného množství výstupních řezů, popřípadě zobrazením boků modelu.

Úpravy modelu lze nejlépe provádět zadáním nových sond do modelu a úpravou mocností vrstev v sondě. Na příkladu vidíme příliš tlustou "Vrstvu navážek" ve středu modelu.

Model před provedením korekce

Zadáme novou sondu a upravíme mocnosti vrstev tak, jak nám připadá správné.

Sonda před a po úpravě

Poté model vygenerujeme a posoudíme správnost úpravy.

Model po úpravě

Try GEO5 software for free.