The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

IG řezy

Rám "IG řezy" je určen k vytváření geologických řezů, ve kterých jsou znázorněny zadané Zkoušky a Zemní profily. Dále se zde zadávají rozhraní mezi vrstvami zemin, zlomy, hladiny vody, stavby a další uživatelské popisy.

Tento rám je dostupný uživatelům se zakoupeným modulem "Řezy".

Program umožnuje definovat libovolné množství řezů, které jsou zobrazeny v tabulce.

V rámu se nejprve zadá konstruovaný řez - rovný nebo lomený. Body řezu lze umístit kdekoliv v rámci staveniště - pokud je některý bod mimo staveniště, řez nelze konstruovat.

Při zadávání řezu mohou být body umístěny volně v rámci staveniště, nebo se dají "chytat" na zadané polní zkoušky. Grafické zadání se ukončí zadáním bodu dvakrát na stejném místě. Po zadání řezu se dialogové okno zobrazí v módu "Topologie".

Rám "IG řezy"

Vlastní řez se zadává a edituje v dialogovém okně, ve kterém se pohybujeme pomocí záložek.

Cílem konstrukce tvorby IG řezů je především vytvořit a publikovat Geologický řez, ale v rámci jeho tvorby i definovat geotechnické typy zemin, upravit zemní profily a vygenerovat rozhraní pro snadnou generaci 3D modelu.

Výkres geologického řezu

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.