The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

IG řezy

Rám "IG řezy" je určen k vytváření geologických řezů, ve kterých jsou znázorněny zadané Zkoušky a Zemní profily. Dále se zde zadávají rozhraní mezi vrstvami zemin, zlomy, hladiny vody, stavby a další uživatelské popisy. Body zadaných rozhraní lze z IG řezu kopírovat do dat v rámu Rozhraní a tím ovlivnit podobu modelu podloží.

IG řezy lze také vytvářet z vygenerovaného modelu podloží a pomocí nich dále upravovat vytvářený model.

V rámu se nejprve zadá konstruovaný řez - rovný nebo lomený. Body řezu lze umístit kdekoliv v rámci staveniště - pokud je některý bod mimo staveniště, vytvářený řez se automaticky ořízne. Po zadání řezu se dialogové okno zobrazí v módu "Topologie".

Rám "IG řezy"

Vlastní řez se zadává a edituje v dialogovém okně, ve kterém se pohybujeme pomocí záložek.

Cílem konstrukce tvorby IG řezů je především vytvořit a publikovat Geologický řez, ale v rámci jeho tvorby i definovat geotechnické typy zemin, upravit zemní profily a vygenerovat rozhraní pro snadnou generaci 3D modelu.

Záložka Výkres je dostupná pouze uživatelům se zakoupeným modulem "IG řezy".

Výkres geologického řezu

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.