GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Podpory linií

Rám "Podpory linií" obsahuje tabulku se seznamem zadaných podpor linií. Přidání podpor linií se provádí v dialogovém okně "Nové podpory linií".

Zadané podepření linií lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Typ podepření linie může být:

  • volné
  • pevné
  • lineárně pružné
  • nelineárně pružné (pouze ve směru z) - zadává se graf působení nelineární pružiny, kde konkrétním hodnotám sednutí s [mm] odpovídají různé síly Fz [kN]

V případě redukce dimenzačních momentů lze zadávat geometrii podpor (rám "Nastavení"). Zadává se tloušťka stěny w, na konci stěny je uvažováno kruhové okolí.

  Rám "Podpory linií"

Try GEO5 software for free.