The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nastavení

V rámu "Nastavení" se zadávají základní parametry dané ulohy:

  • Souřadný systém úlohy - určuje orientaci osy x, y. Zadané souřadnice x, y se př změně systému nijak nepřepočítávají.
  • Vyhlazení modelu terénu a vrstev podloží. Doporučné je střední vyhlazení, které zajišťuje realistický model a rychlou generaci modelu.
  • Výškový systém úlohy - je určen pouze k popisu v geologické dokumentaci, nemá žádný vliv na generaci modelu. Výškové souřadnice z se při změně systému nepřepočítávají.

Na vytvořený model terénu (DMT) může být promítnuta ortofotomapa, která se umísťuje pomocí trojice bodů (1, 2, 3) do souřadnic modelu. Body 1 a 2 definují spodní rohy mapy, bod 3 pak určuje kolmou vzdálenost bodu 3 od dolního okraje mapy (spojnice bodů 1 a 2). Zadání bodů 1 a 2 je povinné, bod 3 může být nezadán (zůstane zachován původní poměr stran). Zadání bodu 3 může být také použito pro zrcadlové otočení ortofotomapy - body 1 a 2 pak v tomto případě určují horní okraj mapy.

Rám "Nastavení"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.