GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Piloty

V záložce se zadávají parametry pro výpočet piloty:

Výpočet pro odvodněné podmínky:

Výpočet pro neodvodněné podmínky:

Zatěžovací křivka:

Vodorovná únosnost:

Metodika posouzení (stupeň bezpečnosti, mezní stavy, výpočet podle EN 1997, EA-Pfähle).

Návrhové situace se zadávají pro všechny metodiky posouzení.

Dialogové okno "Nové nastavení" - záložka "Piloty"

Try GEO5 software for free.