GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy pod patou piloty Rh

Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy Rh vyjadřuje vliv nestlačitelné vrstvy pod patou piloty, jeho hodnoty jsou v literatuře uváděny graficky v závislosti poměru délky piloty a průměru piloty (l/d) a poměru délky piloty a mocnosti stlačitelné vrstvy nad nestlačitelnou vrstvou (l/h popř. h/l), v programu jsou grafy implementovány v numerické podobě.

Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy pod patou piloty Rh

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.20).

Try GEO5 software for free.