The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy pod patou piloty Rh

Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy Rh vyjadřuje vliv nestlačitelné vrstvy pod patou piloty, jeho hodnoty jsou v literatuře uváděny graficky v závislosti poměru délky piloty a průměru piloty (l/d) a poměru délky piloty a mocnosti stlačitelné vrstvy nad nestlačitelnou vrstvou (l/h popř. h/l), v programu jsou grafy implementovány v numerické podobě.

Součinitel vlivu nestlačitelné vrstvy pod patou piloty Rh

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.20).

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.