GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výpočtové koeficienty

V záložce "Piloty" se zadávají dvě skupiny výpočtových (dílčích) součinitelů:

Součinitelé redukce parametrů zemin

γ

-

součinitel redukce úhlu vnitřního tření

γmc

-

součinitel redukce soudržnosti

γ

-

součinitel redukce objemové tíhy zeminy

Je také možné volit redukci tgφ.

Součinitelé redukce únosnosti (odporu) piloty

γb

-

součinitel redukce odporu na patě

γs

-

součinitel redukce odporu na plášti

γt

-

součinitel redukce celkové svislé únosnosti

γst

-

součinitel redukce únosnosti tažené piloty

Hodnoty jednotlivých součinitelů jsou uvedeny v příslušných normách.

Try GEO5 software for free.