The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočtové koeficienty

V záložce "Piloty" se zadávají dvě skupiny výpočtových (dílčích) součinitelů:

Součinitelé redukce parametrů zemin

γ

-

součinitel redukce úhlu vnitřního tření

γmc

-

součinitel redukce soudržnosti

γ

-

součinitel redukce objemové tíhy zeminy

Je také možné volit redukci tgφ.

Součinitelé redukce únosnosti (odporu) piloty

γb

-

součinitel redukce odporu na patě

γs

-

součinitel redukce odporu na plášti

γt

-

součinitel redukce celkové svislé únosnosti

γst

-

součinitel redukce únosnosti tažené piloty

Hodnoty jednotlivých součinitelů jsou uvedeny v příslušných normách.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.