The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Opravný součinitel tuhosti zeminy Cb

Hodnoty tohoto součinitele Cb jsou obecně udávány v závislosti poměru modulů pružnosti piloty a sečnového modulu deformace zeminy pod pilotou a okolní zeminy (Eb/Es) a koeficientu tuhosti piloty K a to pro různé poměry délky piloty a průměru piloty (l/d). V programu jsou grafy implementovány v numerické podobě.

Opravný součinitel tuhosti zeminy Cb (L/d = 10)

Opravný součinitel tuhosti zeminy Cb (L/d = 5)

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 87 - 88 (figure 5.14).

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.