The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Sedání - nelineární zatěžovací křivka (Masopust)

V rámu "Sedání"  se zobrazuje zatěžovací křivka piloty. V rámu lze provést více výpočtů.

V rozbalitelném seznamu se volí typ uvažovaného zatížení (výpočtové, provozní). Dále lze zadat součinitel vlivu ochrany dříku piloty. Výpočet zatěžovací křivky piloty je proveden vždy do limitního sednutí 25 mm.

Výpočet je proveden podle zvolené teorie výpočtu sedání (nelineární). Použité teorie se volí v záložce "Piloty". V rámu je v dolní části umístěna tabulka, ve které lze přímo kliknutím myší editovat zadané  parametry. Tlačítka "Editace a, b", "Editace e, f" a "Editace Es" otevírají dialogová okna s nápovědou k zadávaným parametrům regresních součinitelů a sečnového modulu deformace. Z příslušného dialogového okna lze stisknutím tlačítka "OK" předat zadané parametry pro danou vrstvu do tabulky.

Výsledky výpočtu jsou zobrazeny v pravé části desktopu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Výsledky výpočtu (zatěžovací křivka piloty) se zobrazují v pravé části desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Sedání" - nelineární zatěžovací křivka piloty (Masopust)

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.