The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" můžeme posoudit spáry mezi jednotlivými bloky zdi. V poli "Spára nad blokem číslo" vybereme příslušnou  spáru a program provede výpočet posouzení. Posouzení se provádí na překlopení a posunutí stejným způsobem jako v posouzení celé zdi - tření mezi bloky a soudržnost materiálu bloků se zadává v rámu "Geometrie".

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

V rámu lze provést více výpočtů pro jednotlivé spáry nad bloky zdi. Lze zadat i různé výpočtové koeficienty jednotlivých sil. Spočtené síly se zobrazují na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat a nastavení v rámu. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků dimenzování.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Dimenzování"

Try GEO5 software for free.