The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Koeficient výpočtu inflexního bodu

U klasických teorií se ze zadaného koeficientu kinf dopočte poloha inflexního bodu podle vztahu Linf = L/kinf. V tomto případě je koeficient kinf velice důležitým vstupním údajem, který zásadním způsobem ovlivňuje tvar a strmost poklesové kotliny. Velikost tohoto koeficientu závisí na průměrné zemině resp. hornině v nadloží - v literatuře jsou uváděny hodnoty kinf v rozmezí 2,1 - 4,0.

Na základě srovnávacích výpočtů metodou konečných prvků se doporučují tyto orientační hodnoty:

štěrkovité zeminy G1-G3

kinf = 3,5

písčité a štěrkovité zeminy S1-S5,G4,G5, horniny R5-R6

kinf = 3,0

jemnozrnné zeminy F1-F4

kinf = 2,5

jemnozrnné zeminy F5-F8

kinf = 2,1

Koeficient pro výpočet polohy inflexního bodu se zadává v rámu "Nastavení".

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.