The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Koeficient výpočtu inflexního bodu

U klasických teorií se ze zadaného koeficientu kinf dopočte poloha inflexního bodu podle vztahu Linf = L/kinf. V tomto případě je koeficient kinf velice důležitým vstupním údajem, který zásadním způsobem ovlivňuje tvar a strmost poklesové kotliny. Velikost tohoto koeficientu závisí na průměrné zemině resp. hornině v nadloží - v literatuře jsou uváděny hodnoty kinf v rozmezí 2,1 - 4,0.

Na základě srovnávacích výpočtů metodou konečných prvků se doporučují tyto orientační hodnoty:

štěrkovité zeminy G1-G3

kinf = 3,5

písčité a štěrkovité zeminy S1-S5,G4,G5, horniny R5-R6

kinf = 3,0

jemnozrnné zeminy F1-F4

kinf = 2,5

jemnozrnné zeminy F5-F8

kinf = 2,1

Koeficient pro výpočet polohy inflexního bodu se zadává v rámu "Nastavení".

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.