GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Spencer

Tato metoda uvažuje nenulové síly mezi bloky. Výslednice smykové a normálové složky mezi bloky má konstantní sklon. Spencerova metoda je rigorózní metodou, tj. splňuje všechny tři podmínky rovnováhy - ve vodorovném i svislém směru a momentovou podmínku. Stupeň bezpečnosti SF je získán iterováním sklonu meziblokových sil a stupně SF. Podrobný popis metody lze nalézt ve výpočtu polygonální plochy.

Try GEO5 software for free.