The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Line search metoda

Podstatou metody Line search je určit váhový koeficient η, kterým násobíme stávající hodnotu přírůstku vektoru posunutí tak, aby v daném směru byla splněna podmínka rovnováhy. Skutečný posun na konci i-té iterace tak bude mít hodnotu:

Důsledkem užití této metody je buď akcelerace, η > 1, nebo utlumení, η < 1, výpočtového procesu. Poznamenejme, že užití metody Line search v rámci každé iterace zvyšuje časovou náročnost výpočtu. Na druhé straně je tento nedostatek kompenzován menším počtem iterací a možnost zamezení nepříznivých vlivů jako je divergence nebo oscilace během iteračního procesu. Standardně je metoda Line search zapnuta.

Doporučujeme použít standardní nastavení patrné z obrázku.

Nastavení metody Line search

Try GEO5 software for free.