GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Line search metoda

Podstatou metody Line search je určit váhový koeficient η, kterým násobíme stávající hodnotu přírůstku vektoru posunutí tak, aby v daném směru byla splněna podmínka rovnováhy. Skutečný posun na konci i-té iterace tak bude mít hodnotu:

Důsledkem užití této metody je buď akcelerace, η > 1, nebo utlumení, η < 1, výpočtového procesu. Poznamenejme, že užití metody Line search v rámci každé iterace zvyšuje časovou náročnost výpočtu. Na druhé straně je tento nedostatek kompenzován menším počtem iterací a možnost zamezení nepříznivých vlivů jako je divergence nebo oscilace během iteračního procesu. Standardně je metoda Line search zapnuta.

Doporučujeme použít standardní nastavení patrné z obrázku.

Nastavení metody Line search

Try GEO5 software for free.