The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení nadzvdižení dna podle čínských norem

Toto posouzení vychází z prandtlova řešení únosnosti základové půdy.

Schéma nadzdvižení dna - Prandtlova smyková plocha

Posouzení se provádí pomocí stupně bezpečnosti a je dáno vztahem:

kde:

SFu

-

požadovaný stupeň bezpečnosti proti nadzdvižení dna

γm1

-

průměrná objemová tíha zeminy za konstrukcí

γm2

-

průměrná objemová tíha zeminy před konstrukcí

ld

-

hloubka konstrukce v zemině

h

-

hloubka výkopu

q0

-

přitížení povrchu

Nc, Nq

-

koeficienty únosnosti

c, φ

-

soudržnost a úhel vnitřního tření zeminy v místě paty stěny

Poznámka: V případě, že se pod patou pažící konstrukce nachází více vrstev, program provede posouzení ve všech hloubkách rozhraní těchto vrstev. Místo hloubky konstrukce v zemině (ld) je tedy dosazena hloubka rozhraní od dna jámy (D).

Princip posouzení při uvažování vrstvy v hloubce D

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.