GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Únosnost paty piloty

Únosnost paty piloty v nesoudržných zeminách je dána vztahem:

kde:

qb

-

odpor v patě piloty

Ab

-

plocha paty piloty

Pro soudržné zeminy platí následující vztah:

kde:

cu

-

totální soudržnost zeminy v patě piloty

Ab

-

plocha paty piloty

Try GEO5 software for free.