GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Tvar poklesové kotliny

Program nabízí dva tvary poklesových kotlin - podle Gausse a Aversina.

Křivka podle Gausse

Mnoho výzkumů a studií provedených v USA a Velké Británii prokázalo, že příčný tvar poklesové kotliny může být obecně popsán pomocí Gausssovy funkce  Na základě tohoto předpokladu je možné svislý posun ve vzdálenosti x od osy svislé symetrie vyjádřit vztahem:

kde:

Si

-

sednutí v bodě o souřadnici xi

Smax

-

maximální sednutí terénu

Linf

-

vzdálenost inflexního bodu

Křivka podle Averšina

Averšin odvodil na základě pozorování a měření podzemních děl v Rusku následující vztah pro tvar poklesové kotliny:

kde:

Si

-

sednutí v bodě o souřadnici xi

Smax

-

maximální sednutí terénu

L

-

dosah poklesové kotliny

Literatura:

Széchy, Károly, The art of tunelling, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966.

Try GEO5 software for free.