The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Tvar poklesové kotliny

Program nabízí dva tvary poklesových kotlin - podle Gausse a Aversina.

Křivka podle Gausse

Mnoho výzkumů a studií provedených v USA a Velké Británii prokázalo, že příčný tvar poklesové kotliny může být obecně popsán pomocí Gausssovy funkce  Na základě tohoto předpokladu je možné svislý posun ve vzdálenosti x od osy svislé symetrie vyjádřit vztahem:

kde:

Si

-

sednutí v bodě o souřadnici xi

Smax

-

maximální sednutí terénu

Linf

-

vzdálenost inflexního bodu

Křivka podle Averšina

Averšin odvodil na základě pozorování a měření podzemních děl v Rusku následující vztah pro tvar poklesové kotliny:

kde:

Si

-

sednutí v bodě o souřadnici xi

Smax

-

maximální sednutí terénu

L

-

dosah poklesové kotliny

Literatura:

Széchy, Károly, The art of tunelling, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966.

Try GEO5 software for free.