GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

CPT (Statická penetrační zkouška)

Statická penetrační zkouška (CPT, CPTu) spočívá v zatlačení penetračního hrotu pomocí kolony penetračních tyčí konstantní rychlostí (20-25 mm/s) do zeminy. Během průběhu penetrační zkoušky se zaznamenávají hodnoty odporu na hrotuqc, resp. lokálního plášťového třenífs. Odpor hrotu tedy obecně vyjadřuje odpor proti vnikání kuželového hrotu do zeminy (podloží). Průměr špičky penetračního hrotu se obvykle pohybuje v rozmezí 25-50 mm.

Odpor na hrotuqc vyjadřuje poměr měřené síly na špičce penetračního hrotu Qc a plochy kolmého průřezu špičky Ac.

Lokální plášťové třenífs vyjadřuje poměr měřené síly na třecí manžetě Fs a plochy jejího pláště As.

Výsledkem statické penetrační zkoušky je průběh zkoušky zobrazený pomocí grafu.

Zkoušky CPT jsou vstupním údajem pro výpočty v programu "Pilota CPT" a "Patky CPT" a modelování podloží v programu "Stratigrafie".

Import zkoušek CPT se provádí pomocí tlačítka "Import" - otevře se dialogové okno, ve kterém vybereme zkoušky které chceme importovat. Obecný postup importu tabulkových dat je blíže popsán zde.

V dialogovém okně "Nová zkouška" se zadává název zkoušky a svislý posun počátku zkoušky. V programu Stratigrafie se zadávají také souřadnice x, y, z.

V tabulce se zadávají naměřené hodnoty penetračního odporu qc v dané hloubce.

Pro výpočet únosnosti piloty dle Schmertmanna je nutné zadat také hodnoty lokálního plášťového tření fs.

Zadání hodnot pórového tlaku u2 je nutné při provádění klasifikace zemin. Pokud není pórový tlak změřen (zkouška CPTu), lze ho dopočítat ze zadané hladiny HPV stisknutím tlačíka "Dopočet u2".

Dialogové okno "Nová zkouška"

Literatura:

ČSN EN ISO 22476-1: Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky. Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku. 2013.

ČSN EN ISO 22476-12: Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky. Část 12: Statická penetrační zkouška s mechanickým hrotem. 2009.

Roy E. Hunt: Geotechnical Engineering Investigation Handbook, Second Edition (CRC Press, 2005)

Try GEO5 software for free.