GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Nastavení

Rám "Nastavení" je určen k zadání základních "Nastavení" programu. Zadávají se zde normy a teorie výpočtu, způsob prokázání bezpečnosti konstrukce i jednotlivé součinitele výpočtu.

Programy jednak obsahují předdefinovaná základní Nastavení pro jednotlivé země, ale také umožňují uživatelům vytvářet vlastní uživatelská Nastavení, která mohou dále používat ve všech programech GEO5.

Tlačítko "Vybrat" slouží k volbě již vytvořeného Nastavení ze "Seznamu nastavení".

Tlačítko "Správce nastavení" otevře dialogové okno "Správce nastavení", ve kterém lze prohlížet a upravovat jednotlivá Nastavení. Také se zde určuje, která Nastavení budou viditelná v Seznamu nastavení. Ve Správci nastavení lze také data exportovat a importovat.

Tlačítko "Přidat do správce" umožňuje vytvořit uživatelské Nastavení, které se následně zařadí do Správce nastavení.

Tlačítko "Upravit" umožňuje rychlou prohlídku a editaci aktuálního Nastavení pro spuštěný program. Pokud se nějaký údaj změní, změní se název Nastavení na "Zadané pro aktuální úlohu". Výpočty se potom provádí s tímto lokálním nastavením. Pokud se rozhodneme, že je toto nastavení vhodné i pro další úlohy, přidáme ho do "Správce nastavení" tlačítkem "Přidat do správce".

Nastavení "Zadané pro aktuální úlohu" se také obvykle vytvoří při importu starších dat.

Nastavení parametrů výpočtu se provádí v záložce "Materiály a normy".

V rámu lze také zadat počet dělení nosníku na konečné prvky (standardní nastavení je 20 prvků). Dále se zadává zda, zemina může působit v tahu - doporučujeme vždy počítat s vyloučením tahu zemin.

V rozbalitelném seznamu se volí jeden ze tří způsobů zadání parametrů Winkler-Pasternakova podloží:

  • Dopočet C1 a C2 ze zadaných parametrů geologického rozhraní program vypočte Winkler-Pasternakovy konstanty podloží. Geostatické napětí se počítá od zadaného terénu, nebo od základové spáry. Lze zadat počet iterací C1 a C2.
  • Zadání C1 a C2  - Winkler-Pasternakovy konstanty podloží se přímo zadávají.
  • Zadání Edef, ny, hz - Winkler-Paternakovy konstanty podloží se dopočtou z modulu přetvárnosti Edef, Poissonova čísla ν a hloubka deformační zóny hz.

V prvním případě, kdy program dopočítává parametry C1 a C2, není přístupný rám "Podloží". Pro zbývající dva způsoby zadaní parametrů podloží nejsou přístupné rámy "Rozhraní", "Umístění", "Zeminy", "Přiřazení" a "Voda".

Rám "Nastavení"

Try GEO5 software for free.