The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Nastavení délky oblouku

Délka oblouku (arc length) je základním parametrem ovlivňující průběh výpočtu. Určujícím indikátorem pro volbu délky oblouku může být průběh iterace v předchozí fázi. V každém případě GEO MKP umožňuje následující nastavení:

  1. Určit z výp. kroku - délka oblouku se určí automaticky z hodnoty počátečního výpočtového kroku.
  2. Přiřadit z předchozí fáze - jak název napovídá, hodnota délky oblouku se převezme z hodnoty dosažené na konci předchozí fáze. Tato volba je pochopitelně aktivní až od druhé fáze.
  3. Zadat - hodnotu délky oblouku je možné zadat přímo.

V případě, že chování konstrukce nelze předem odhadnout doporučujeme použít první možnost. Na základě průběhu výpočtu lze délku oblouku upravit a výpočet opakovat. V žádném případě však nelze zaručit konvergenci pro libovolnou hodnotu zvolené délky oblouku. Podobně jako u NRM, vyskytnou-li se problémy s konvergencí, umožňuje program zmenšit stávající délku oblouku a výpočet restartovat.

Dalším parametrem majícím charakter parametru řízení průběhu výpočtu je "Maximální počet výpočtových kroků". Výpočet provede vždy zadaný počet výpočtových kroků pokud:

  • parametr λ dosáhne hodnoty 1,
  • je překročen maximální počet relaxací délky oblouku.

V okamžiku, kdy výpočet je ukončen z důvodu překročení maximálního zadaného počtu výpočtových kroků a parametr λ je menší než 1, je třeba počet kroků zvětšit a výpočet opakovat.

Arc-length - nastavení délky oblouku

Try GEO5 software for free.