GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Nastavení délky oblouku

Délka oblouku (arc length) je základním parametrem ovlivňující průběh výpočtu. Určujícím indikátorem pro volbu délky oblouku může být průběh iterace v předchozí fázi. V každém případě GEO MKP umožňuje následující nastavení:

  1. Určit z výp. kroku - délka oblouku se určí automaticky z hodnoty počátečního výpočtového kroku.
  2. Přiřadit z předchozí fáze - jak název napovídá, hodnota délky oblouku se převezme z hodnoty dosažené na konci předchozí fáze. Tato volba je pochopitelně aktivní až od druhé fáze.
  3. Zadat - hodnotu délky oblouku je možné zadat přímo.

V případě, že chování konstrukce nelze předem odhadnout doporučujeme použít první možnost. Na základě průběhu výpočtu lze délku oblouku upravit a výpočet opakovat. V žádném případě však nelze zaručit konvergenci pro libovolnou hodnotu zvolené délky oblouku. Podobně jako u NRM, vyskytnou-li se problémy s konvergencí, umožňuje program zmenšit stávající délku oblouku a výpočet restartovat.

Dalším parametrem majícím charakter parametru řízení průběhu výpočtu je "Maximální počet výpočtových kroků". Výpočet provede vždy zadaný počet výpočtových kroků pokud:

  • parametr λ dosáhne hodnoty 1,
  • je překročen maximální počet relaxací délky oblouku.

V okamžiku, kdy výpočet je ukončen z důvodu překročení maximálního zadaného počtu výpočtových kroků a parametr λ je menší než 1, je třeba počet kroků zvětšit a výpočet opakovat.

Arc-length - nastavení délky oblouku

Try GEO5 software for free.