GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení hydraulického zdvihu podle čínských norem

Toto posouzení závisí na hloubce napjaté zvodně D a výšce její napjaté hladiny hw, do které by vystoupila hladina podzemní vody z této zvodně, kdyby nebyla omezena zhora nepropustnou vrstvou.

Posouzení se provádí pomocí stupně bezpečnosti a je dáno vztahem:

kde:

SFh

-

požadovaný stupeň bezpečnosti proti hydraulickému zdvihu

D

-

hloubka napjaté zvodně od dna výkopu

γ

-

průměrná objemová tíha zeminy v hloubce D

hw

-

potenciální výška napjaté hladiny (od napjaté zvodně)

γw

-

objemová tíha vody

Try GEO5 software for free.