The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Stanovení tlaku

V rámu "Stanovení tlaku" se zadává hloubka smykové plochy a zatížení piloty nad touto smykovou plochou.

Aktivní vodorovná síla působí za konstrukcí a je definována jednou z následujících možností:

  • reziduální posouvající síla - v následujících fázích může být velikost síly změněna
  • aktivní zemní tlak
  • zadat průběh tlaku - v tomto případě se v tabulce zadává celkový tlak působící na pilotu nad smykovou plochou, pasivní vodorovná síla se již nezadává.

Pasivní vodorovná síla působí před konstrukcí a je definována jednou z následujících možností:

  • reziduální vzdorující síla - v následujících fázích může být velikost síly změněna nebo automaticky dopočtena dle změny terénu před konstrukcí.
  • pružiny

Reziduální aktivní a pasivní síly lze nejlépe získat výpočtem v programu "Stabilita svahu" a přenést do programu "Stabilizační pilota". Dále se zadává předpokládaný tvar rozdělění napětí. Program zadané aktivní a pasivní síly nijak dále NEREDUKUJE - je tedy je nutné je stanovit podle příslušných norem a upravit příslušným výpočtovým součinitelem.

Pokud jsou síly získány z programu "Stabilita svahu", odpovídají způsobu výpočtu nastavenému v programu. Např. při výpočtu podle Eurokódu EN 1997-1 se do programu "Stabilizační pilota" přenesou již výpočtové hodnoty sil.

Rám "Stanovení tlaku"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.