The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Stanovení tlaku

V rámu "Stanovení tlaku" se zadává hloubka smykové plochy a zatížení piloty nad touto smykovou plochou.

Při standardní volbě "Počítat" se zadávají celková aktivní vodorovná síla a pasivní vodorovná síla, které působí na konstrukci nad smykovou plochou a které tvoří hlavní zatížení pilot. Aktivní a pasivní síly lze nejlépe získat výpočtem v programu "Stabilita svahu" a přenést do programu "Stabilizační pilota". Dále se zadává předpokládaný tvar rozdělění napětí za (rozdělení aktivní síly) a před (rozdělení pasivní síly). Program zadané aktivní a pasivní síly nijak dále NEREDUKUJE - je tedy je nutné je stanovit podle příslušných norem a upravit příslušným výpočtovým součinitelem.

Pokud jsou síly získány z programu "Stabilita svahu", odpovídají způsobu výpočtu nastavenému v programu. Např. při výpočtu podle Eurokódu EN 1997-1 se do programu "Stabilizační pilota" přenesou již výpočtové hodnoty sil.

Hodnoty celkového zemního tlaku nad smykovou plochou lze také zadat v tabulce (při volbě "Zadat").

Rám "Stanovení tlaku"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.