The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Vliv seismických účinků

Program umožňuje počítat účinky zemětřesení pomocí dvou proměnných - faktoru vodorovné akcelerace Kh a faktoru svislé akcelerace Kv.

Faktor akcelerace je bezrozměrné číslo, které udává seismické zrychlení podílem tíhového zrychlení.  Vliv zemětřesení se zavádí seismickou silou S, která je rovna součinu koeficientu akcelerace a tíhy tělesa, na které seismické účinku působí (tj. horninový blok). Pro uvažování působení seismických účinků jen ve vodorovném směru je seismická síla dána následujícím vztahem:

kde:

Kh

-

koeficient vodorovné akcelerace

W

-

tíha horninového tělesa

Seismická síla působí vždy v těžišti horninového tělesa. Většinou se uvažuje jen působení seismických účinků ve vodorovném směru, nicméně program umožňuje zadat i svislý směr působení (pomocí faktoru svislé akcelerace Kv), poté se účinky obou směrů sčítají.

Stupeň M-C-S

Vodorovné zrychlení

Faktor vodorovné akcelerace

(MSK-64)

[mm/s2]

Kh

1

0,0 - 2,5

0,0 - 0,00025

2

2,5 - 5,0

0,00025 - 0,0005

3

5,0 - 10,0

0,0005 - 0,001

4

10,0 - 25,0

0,001 - 0,0025

5

25,0 - 50,0

0,0025 - 0,005

6

50,0 - 100,0

0,005 - 0,01

7

100,0 - 250,0

0,01 - 0,025

8

250,0 - 500,0

0,025 - 0,05

9

500,0 - 1000,0

0,05 - 0,1

10

1000,0 - 2500,0

0,1 - 0,25

11

2500,0 - 5000,0

0,25 - 0,5

12

> 5000,0

> 0,5

Hodnoty faktoru Kh odpovídající jednotlivým stupňům zemětřesení podle stupnice M-C-S

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.