GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Porušení vlivem sklonu

Jednou z příčin poruch budov je sklon poklesové kotliny.  Program vykreslí budovy vybarvené a vyšrafované vzorkem, odpovídajícím příslušné oblasti porušení. Maximální hodnota sklonu je uvedena v textovém výpisu.

Program nabízí předdefinované oblasti porušení pro zděné budovy. Tyto hodnoty lze měnit v rámu "Nastavení fáze". V průběhu ražeb řady tunelů pod zástavbou, byl upřesněn vztah mezi tvarem poklesové kotliny a poškozením budov do takové míry, že na jeho základě lze plánovat rozsah kompenzací za poškození budov ražbou tunelů s přesností vyhovující jak pro potřeby přípravy zadávací dokumentace, tak i pro potřeby dodavatelů připravujících nabídky na ražbu tunelů.

Doporučené hodnoty pro zděné budovy o 1 až šesti patrech jsou uvedeny v následujících tabulce.

Sklony

Sklony

Škody

Charakteristika

1:1200  -  800

Mikrotrhliny

Mikrotrhliny

1:800  -  500

Velmi malé poškození

Trhliny v omítce

1:500  -  300

Malé poškození

Malé trhliny ve zdech

1:300  - 150

Střední poškození, funkční

Trhliny ve zdech, problémy s okny a dveřmi

1:150  - 0

Vysoké poškozeníl

Široké otevřené trhliny v nosných zdech a nosnících.

Try GEO5 software for free.