The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Porušení vlivem sklonu

Jednou z příčin poruch budov je sklon poklesové kotliny.  Program vykreslí budovy vybarvené a vyšrafované vzorkem, odpovídajícím příslušné oblasti porušení. Maximální hodnota sklonu je uvedena v textovém výpisu.

Program nabízí předdefinované oblasti porušení pro zděné budovy. Tyto hodnoty lze měnit v rámu "Nastavení fáze". V průběhu ražeb řady tunelů pod zástavbou, byl upřesněn vztah mezi tvarem poklesové kotliny a poškozením budov do takové míry, že na jeho základě lze plánovat rozsah kompenzací za poškození budov ražbou tunelů s přesností vyhovující jak pro potřeby přípravy zadávací dokumentace, tak i pro potřeby dodavatelů připravujících nabídky na ražbu tunelů.

Doporučené hodnoty pro zděné budovy o 1 až šesti patrech jsou uvedeny v následujících tabulce.

Sklony

Sklony

Škody

Charakteristika

1:1200  -  800

Mikrotrhliny

Mikrotrhliny

1:800  -  500

Velmi malé poškození

Trhliny v omítce

1:500  -  300

Malé poškození

Malé trhliny ve zdech

1:300  - 150

Střední poškození, funkční

Trhliny ve zdech, problémy s okny a dveřmi

1:150  - 0

Vysoké poškozeníl

Široké otevřené trhliny v nosných zdech a nosnících.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.