The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Pořadí generace vrstev

Při tvorbě modelu podloží se nejprve vygeneruje terén, potom další rozhraní mezi vrstvami. Pokud leží rozhraní nad terénem, je terénem "oříznuto".

Po terénu se generují rozhraní od nejhořejšího k nejspodnějšímu a jednotlivá rozhraní jsou vždy oříznuta předchozím rozhraním.

Tento postup je jednoznačný, pro složitější modely však není vždy vhodný. Typickým příkladem je například skála, na které leží vrstva sedimentů.

Model skalního výstupku - Pořadí generování je 4-5, 1-2, 2-3, 3-4

Rozhraní mezi zelenou zeminou a šedým skalním podložím je generováno jako první po terénu. Toho jsme dosáhli změnou generování pořadí vrstev.

Stejný model s původním nezměněným pořadím vrstev - 1-2, 2-3, 3-4, 4-5

Stejný model s pořadím vrstev 4-5, 2-3, 3-4, 1-2

Možnost změny pořadí generování vrstev je důležitá při modelování zlomů. Tímto postupem lze namodelovat více naprosto samostaných modelů v rámci jedné úlohy - jednotlivé modely jsou odděleny zlomy, které se generují nejdříve - pak teprve jednotlivé vrstvy. V tomto okně lze také zadat, že daná vrstva není vyhlazena - to je opět vhodné pro generování tektonických zlomů.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.