The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Tvorba profilu zkoušky z DPT, SPT, PMT

V případě vytváření zemního profilu na základě provedené zkoušky DPT, SPT nebo PMT je nutné vytvořit zemní profil ručně.

V levé části dialogového okna vidíme naměřený průběh zkoušky (zde DPT - počet úderů v hloubce). Levým tlačítkem myši lze kliknutím do průběhu zkoušky vytvořit rozhraní profilu, které se zobrazí v pravé části dialogového okna.

Použitím tlačítka "Vlož rozhraní do profilu" lze vložit hloubku rozhraní d přímo v dialogovém okně "Přidání rozhraní". Po přidání všech rozhraní je nutné v tabulce v pravé části dialogového okna přiřadit odpovídající zeminu, která byla zadána v rámu "Zeminy". Pokud nebyla zemina zadána už předem v rámu "Zeminy", lze ji zadat dodatečně tlačítkem "Přidat zeminu" Tím je ruční vytváření profilu ukončené a profil může být použit pro generování modelu podloží.

Dialogové okno "Úprava zemního profilu" - ruční vytváření profilu zkoušky (DPT)

Try GEO5 software for free.