GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Tvorba profilu zkoušky z DPT, SPT, PMT

V případě vytváření zemního profilu na základě provedené zkoušky DPT, SPT nebo PMT je nutné vytvořit zemní profil ručně.

V levé části dialogového okna vidíme naměřený průběh zkoušky (zde DPT - počet úderů v hloubce). Levým tlačítkem myši lze kliknutím do průběhu zkoušky vytvořit rozhraní profilu, které se zobrazí v pravé části dialogového okna.

Použitím tlačítka "Vlož rozhraní do profilu" lze vložit hloubku rozhraní d přímo v dialogovém okně "Přidání rozhraní". Po přidání všech rozhraní je nutné v tabulce v pravé části dialogového okna přiřadit odpovídající zeminu, která byla zadána v rámu "Zeminy". Pokud nebyla zemina zadána už předem v rámu "Zeminy", lze ji zadat dodatečně tlačítkem "Přidat zeminu" Tím je ruční vytváření profilu ukončené a profil může být použit pro generování modelu podloží.

Dialogové okno "Úprava zemního profilu" - ruční vytváření profilu zkoušky (DPT)

Try GEO5 software for free.