GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vytváření zemního profilu na základě klasifikace zemin

V části "Zatřídění" se nastavuje typ klasifikace (Robertson 2010, Robertson 1986) a její další parametry - koeficient penetrometru α, způsob určení objemové tíhy γ.

Ve většině případů obdržíme velké množství tenkých vrstev.

Dialogové okno "Úprava zemního profilu" - bez využití minimální mocnosti vrstvy

Proto je vhodné použít filtr redukující minimální tloušťku vrstev a zadat minimální mocnost vrstvy h.

Dialogové okno "Úprava zemního profilu" - využití minimální mocnosti vrstvy

Tlačítko "Tabulka zemin" ve spodní části otevírá dialogové okno "Tabulka přiřazení zemin". V tomto okně je možné přiřadit popisům zemin podle Robertsona odpovídající zeminy zadané v programu. Pokud nebyla zemina zadána už předem v rámu "Zeminy", lze ji zadat dodatečně tlačítkem "Přidat zeminu". Popisům zemin, které se při vyhodnocení zkoušky neobjevily, není třeba zeminy přiřazovat.

Dialogové okno "Tabulka přiřazení zemin"

Tlačítkem "Zkopíruj profil z polní zkoušky" lze vytvořit profil zkoušky, který je tvořen zadanými zeminami ve vrstvách odpovídajících vyhodnocení zkoušky CPT.

Dialogové okno "Úprava profilu zkoušky" - vytvoření zemního profilu

Vytvořený profil máme dále možnost upravovat pomocí tlačítek v pravé části dialogového okna.

Try GEO5 software for free.