The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Stanovení síly v hřebu

Velikost aktivního zemního tlaku je snížena součinitelem kn. Doporučená (experimentálně zjištěná) hodnota kn = 0,85.

Stanovení sil v jednotlivých hřebech se provádí rozdělením spočteného zemního tlaku na jednotlivé etáže. Každý hřeb přenáší část aktivního tlaku, který působí na příslušnou etáž.

Stanovení sil v jednotlivých hřebících

Síla v hřebu se vypočte podle vzorce:

kde:

b

-

vzdálenost hřebů

α

-

sklon hřebů

kn

-

redukční součinitel aktivního tlaku

Ta,hor

-

aktivní zemní tlak působící na příslušnou etáž

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.