The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Souřadnicové systémy

Program Stratigrafie umožňuje pro zadávání souřadnic zvolit jeden z více než 6000 souřadnicových systémů z databáze MapTiler (https://epsg.io/).

Pro výběr souřadnicového systému lze použít indexové vyhledávání - po zadání požadovaného výrazu (např. název systému, oblast...) a použití tlačítka s lupou se zobrazí seznam relevantních souřadnicových systémů .

Vyhledání souřadnicového systému z databáze

Po výběru požadovaného systému jsou všechny souřadnice zadávány v rozsahu a orientaci daného systému.

Dialogové okno "Souřadnicový systém" a zobrazení staveniště na mapách Google

Podrobnosti o vybraném systému včetně mapy pokryté oblasti lze zobrazit pomocí tlačítka "Informace na webu" (1).

Pomocí tlačítka se zeměkoulí lze zobrazit zadané staveniště na mapách Google (2).

V případě, že zobrazení na mapách Google neodpovídá reálnému stavu popř. není vůbec v rozsahu daného systému (3), lze provést několik úkonů, které mohou eliminovat nejběžnější chyby v zadávání souřadnic - jedná se především o invertování X a Y souřadnic, popř. jejich zaměnění (4).

Po úspěšném nastavení souřadnicového systému lze toto nastavení uložit a pro další úlohy jednoduše načíst jako výchozí (5).

V případě, že žádný souřadnicový systém z databáze nevyhovuje, lze ho definovat uživatelsky - v tomto případě je nutné zadat jeden bod v lokálních souřadnicích i souřadnicích GPS.

Zadání uživatelského souřadnicového systému

Try GEO5 software for free.