GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

LCPC (Bustamante)

Metoda LCPC - Laboratoire Central des Ponts et Chausees (nazývaná též metodou Bustamante podle prací Bustamanteho a Gianeselliho) udává pro maximální napětí v patě piloty pmax, base následující vztah:

kde:

αp

-

součinitel redukce únosnosti piloty v patě

qc, eq

-

ekvivalentní průměrný penetrační odpor

Maximální tření na plášti piloty pmax, shaft je stanoveno podle vztahu:

kde:

αs

-

součinitel redukující plášťové tření

qc, z, a

-

penetrační odpor

Try GEO5 software for free.