GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Součinitel únosnosti Nc

Součinitel Nc program dopočítává na základě následujícího grafu dle poměru délky piloty v zemině Z a průměru kruhové piloty 2R, popř. šířce čtvercové piloty B.

Graf pro určení součinitele Nc

Literatura:

NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1982, str. 196.

Try GEO5 software for free.