GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení dříku mikropiloty

Při výpočtech únosnosti dříku (průřezu mikropiloty) program rozlišuje, zda jde o pilotu taženou resp. tlačenou.

U tažené mikropiloty se vypočte únosnost průřezu (pevnost cementové směsi v tahu není uvažována).

U tlačené mikropiloty se posuzuje únosnost průřezu a vnitřní stabilita průřezu v závislosti na zvolené metodě v záložce "Mikropiloty".

Try GEO5 software for free.