The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Rozpěry - zatížení teplotou

Rozpěru lze zatížit rovnoměrnou změnou teploty. Zadává se součinitel teplotní roztažnosti αt a rozdíl teploty Δt mezi aktuální a předchozí fázi výpočtu.

Zatížení teplotou

Velikost dodatečné síly v rozpěře vlivem změny teploty je určena vztahem:

kde:

αt

-

součinitel teplotní roztažnosti

Δt

-

rozdíl teploty

E

-

modul pružnosti

A

-

plocha průřezu

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.