GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Rozpěry - zatížení teplotou

Rozpěru lze zatížit rovnoměrnou změnou teploty. Zadává se součinitel teplotní roztažnosti αt a rozdíl teploty Δt mezi aktuální a předchozí fázi výpočtu.

Zatížení teplotou

Velikost dodatečné síly v rozpěře vlivem změny teploty je určena vztahem:

kde:

αt

-

součinitel teplotní roztažnosti

Δt

-

rozdíl teploty

E

-

modul pružnosti

A

-

plocha průřezu

Try GEO5 software for free.