GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Posouzení dna

V rámu "Posouzení dna" se posuzuje nadzdvižení dna, hydraulický zdvih a vyplavování zeminy. Rám je dostupný pouze v případě, kdy je vliv vody uvažován jako "Hydrodynamický tlak" (pata konstrukce je založena v propustném podloží a voda může pod konstrukcí proudit).

V případě výpočtu podle čínských norem, program umožňuje provést tato posouzení i pro jiné typy podzemní vody.

Rám "Posouzení dna"

Try GEO5 software for free.