GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Základní data

V této části dialogového okna se zadávají základní parametry vlastností zeminy - objemová tíha zeminy, úhel vnitřního tření zeminy a soudržnost zeminy.  Tyto hodnoty se zjišťují z geotechnického či inženýrsko-geologického průzkumu nebo z laboratorních zkoušek. Nejsou-li tyto podklady k dispozici, lze využít zabudovanou databázi zemin, která obsahuje orientační hodnoty vybraných základních charakteristik zemin. Charakteristiky hornin nejsou uvedeny v zabudované databázi, tyto parametry je zapotřebí zadat ručně.

Při výpočtu únosnosti dříku podle Salase se navíc zadává modul pružnosti zemin E.

Související teorie je podrobně popsána v kapitole "Mikropilota".

Dialogové okno "Přidání nových zemin" - "Základní data"

Try GEO5 software for free.