GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Značky zemin a hornin

Pro zeminu zadanou ručně či vloženou z katalogu, lze v rozbalitelném seznamu vybrat kategorii vzorku (vzorky programů GEO5, plná barva, vzorky gINT nebo vzorky podle čínské normy YS 5204 1) a barvu, které se zobrazují v zadaném profilu.

Barva v rozbalitelném seznamu "Barva" je barva, kterou je zemina (hornina) zobrazována na desktopu obrazovky a v obrázcích, které ukládáme v "Seznamu obrázků", nebo které  tiskneme pomocí "Tisku a exportu obrázku" (pro zobrazení plné barvy v obrázcích musí být nastavena volba "Plná barva" v "Nastavení kreslení").

Barvu vzorku je vhodné volit podle pozadí desktopu (resp. papíru při tisku), tak aby byla dostatečně výrazná.

Dialogové okno "Přidání nových zemin" - výběr barvy a kategorie vzorku

Vzorky zemin - GEO5

Vzorky zemin- gINT

Vzorky zemin - YS 5204 - 2000

Literatura:

1 - YS 5204-2000 - Specification for mapping symbol of geotechnical investigation report

Try GEO5 software for free.