GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Volná zahuštění

Rám "Volná zahuštění" obsahuje tabulku se seznamem zadaných volných zahuštění. Přidání volných zahuštění se provádí v dialogovém okně "Nová volná zahuštění".

Zahuštění sítě konečných prvků je důležitou pomůckou pro vytvoření vhodné sítě konečných prvků.

Zadaná volná zahuštění lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Rám "Volná zahuštění"

Try GEO5 software for free.