The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" lze navrhnout a posoudit vyztužení průřezů zdi - dimenzovaný průřez se volí se seznamu v levé části obrazovky.

  • Posouzení dříku zdi - přední výztuž
  • Posouzení dříku zdi - zadní výztuž
  • Posouzení výstupku zdi
  • Posouzení paty zdi
  • Posouzení odlehčovací desky

Pro případ dimenzování zdi se žebrem se posuzují následujíci průřezy:

  • Posouzení dříku zdi - přední výztuž svislá a vodorovná
  • Posouzení dříku zdi - zadní výztuž svislá a vodorovná
  • Posouzení výstupku zdi - horní a dolní výztuž
  • Posouzení paty zdi - horní a dolní výztuž
  • Posouzení žebra

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

Výpočet sil a jejich působení na vyšetřovaný průřez jsou popsány zde.

Dřík zdi resp. pracovní spára jsou zatíženy vždy tlakem v klidu. Při posouzení předního výstupku je zeď zatížena buď aktivním tlakem, nebo tlakem v klidu v závislosti na zadání v rámu "Nastavení fáze".

Postup stanovení vnitřních sil v jednotlivých průřezech je popsán v teoretické části nápovědy. Při uvažování zemětřesení se navíc vypočte dodatečná síla od zemního tlaku v klidu.

Dimenzování železobetonové konstrukce se provádí podle normy zadané v záložce "Materiály a normy".

V případe dimenzování zdi podle EN 1992 lze ověřit i šířku trhlin.

V rámu lze provést více výpočtů pro různé varianty vyztužení. Lze zadat i různé výpočtové koeficienty jednotlivých sil. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků dimenzování.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Dimenzování"

Try GEO5 software for free.